Den Progressive Sociale Bevægelse

Link til gratis PDF: Den Progressive Sociale Bevægelse

https://petersterlingvideo.files.wordpress.com/2019/02/den-progressive-sociale-bevc3a6gelse-20190202.pdf

Vi er nu i det rigtige historiske øjeblik, hvor progressive sociale bevægelser, grupper og foreninger giver mulighed for politiske forandringer skabt fra bunden af samfundet. Vi skal øge det demokratiske råderum ved at styrke de lokale kræfter, som til dagligt arbejder med sociale fremskridt. Vi vil skabe et stabilt Danmark, gennem et mere lige samfund.


Vil du bidrage til en levende bevægelse i en mere eller mindre organiseret koalition, især med henblik på samarbejde og gensidig fordel, og har du en grundlæggende følelse af social retfærdighed og solidaritet, kan du bliver medlem af de sociale bevægelser for at forbedre alles vilkår. Vær med til at opbygge infrastruktur, skabe koalitioner mellem grupperne, samt til udvikling af lokalt lederskab.


Sociale bevægelser er organisatoriske strukturer, hvor samspillet mellem individet og grupperne skaber strategier, der kan give undertrykte grupper mulighed for at adressere effektive udfordringer og modstå de mere magtfulde og forfordelte eliter. Sociale bevægelser, hvor folk bruger tid på at tale med hinanden, er således et vigtigt redskab for almindelige borgeres deltagelse i den offentlige politik.


Spred budskabet på de sociale medier, vi skal have alle med. Det direkte demokrati betyder at du gør en forskel. Du spreder budskabet, og du deltager aktivt. Vær med til at fortælle hvad der foregår. Tal med alle du kender og send E-mail til så mange som muligt.


Uligheden er eksploderet, og demokratiet er skævvredet. Den maniske ulighedsskabelse skal stoppe, og magten skal fordeles på alle samfundsgrupper, for at vi igen kan kalde landet et ægte demokrati.
Det er tid til at skrive et nyt kapitel i Danmarkshistorien. Velfærd, lighed og respekten for det enkelte medmenneske skal tilbage i højsædet, empati og varme skal ind i alle vores hjerter og sind. Samfundets sammenhængskraft forudsætter en politik for hele befolkningen.


Formålet med denne bogen er at samle alle socialt bevidste til en samlet bevægelse, som kan ændre den nuværende kurs på det sociale område. Der er en gratis PDF-version af bogen ude på internettet, som bør deles til alle som har hjertet det rigtige sted. Det handler om social selvforsvar, sociale bevægelser og det lange seje træk. “Den progressive sociale bevægelse” fortæller bl.a. historien om:


De nye sociale bevægelser, Den nødvendige sociale politik, Den sociale kamp i kommunerne, På arbejde med sygeseng, Politisk manipulation i medierne og Børnefattigdommen.


Peter Sterling